[C3 01.06.20] Diluain | Monday

Madainn mhath C3,

Tha mi ‘n dòchas gu bheil sibh uile gu math. An do choimhead sibh am Mòd aig an deireadh sheachdain? Bha mise ga choimhead agus chòrd e rium gu mòr!

‘S e a’ chiad latha den t-Ogmhios a th’ ann an-diugh, tha sinn air mìos ùr a thòiseachadh. Chì sibh ur h-obair gu h-ìosal.

Tapadh leibh airson an obair feedback tha sibh air dhèanamh. An t-sheachdain sa, tha sinn a’ coimhead airson an obair Èisteachd is Labhairt , mu dheidhinn An Rud as Fhèarr Leam. Tha barrachd fiosrachaidh anns a’ bhlog.

Latha math dhuibh uile.

A’ Bh-Uas Stone

Spelling Activity Ideas 1.6.20 Curriculum Grid C3 Daily Activities 01:06.20

Good morning C3,

I hope you are all well. Did you watch the Mòd this weekend? I did and I thoroughly enjoyed it, and I even noticed some familiar faces. Well done for your fabulous efforts!

Today is the first of June, we’ve started a new month! Please find your daily activities above, along with the IDL grid and spelling activity ideas.

Thank you for all your hard work on the feedback tasks. This week, we’d love to see your Listening and Talking activity, on the programme My Favourite Thing. Please find more information in the Daily Activities.

Have a lovely day,

Mrs Stone

 

2 Replies to “[C3 01.06.20] Diluain | Monday”

  1. Hi Mrs Stone,

    Could you please repost the link to the story worlds books? I can’t find the original blog post it was in and it isn’t listed in the learning at home resources.

    Tapadh leat!
    Sarah Burns

Comments are closed.