Ceilidh is Craic #7 A’ Bh-Uas Nic an Tòisich

An t-seachdain seo tha a’ Bh-uas Nic an Tòisich againn mar aoigh na seachdaine.  Tha i na ball den còisir Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu is cuideachd Prasgan.  Tha guth dìreach àlainn aice.  Seo i a’ seinn an t-òran ainmeil ‘Òran Chaluim Sgàire’ le taic bho Ròsaidh air na clàrsaich.

This week we have Mrs. Mackintosh as our guest of the week. She is a choir member of the Glasgow Gaelic Musical Association and also Edinburgh based choir- Prasgan. we all agree that she has a  beautiful voice. Here she is singing the famous Lewis song ‘Òran Chaluim Sgàire’ with help from Rosaidh on the harp.