Latha Eadar-Ghluasaid | Transition Day

Madainn mhath, 

Teachdaireachd bhon Bhean-uasal NicPhàil airson ar Latha Eadar Ghluasaid | A message from Ms MacPhail for our Transition Day