Deireadh na teirm C3F | End of term C3F

Hi C3F,

‘S e Dihaoine a th’ann an duigh an ‘s e deireadh an teirm a tha e! Tapadh leibh airson a bhith clas cho snog, a bha ag obair cruaidh anns an sgoil, agus aig an taigh. Tapadh leat gu na pàrantan cuideachd, a tha air a bhith a’ cuideachadh sibh aig an taigh. Tha sinn an dòchas gum bith saor-laithean ciùin, sporsail agaibh agus chì sinn sibh ‘s an Lùnastal!

Ma nach robh thu a’ faicinn an teachdaireachd air BBC Alba- seo e an seo: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

Tha sinn air cuairt-litir a’ cur ri cheile airson am bliadhna againn còmhla ann an C3. Dèan cliog gu h-ìosal.

Go to this Sway

 

It’s Friday today and it’s the end of term! Thank you for being such a lovely class, who worked so hard at school and at home too. Thank you too to all the parents for all your support.

Have a lovely, restful, fun holiday and we will see you in August!

If you didn’t see the special message on BBC Alba for C3F, click here: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

We have made a newsletter about our time together in C3. Click the link above.

Tìoraidh an-dràsta!

Miss Grant, Mrs Wight agus Mrs Watson