[26.06.20 – latha mu dheireadh is an obair agaibh!]

Tha ar gaol oirbh uile C5!  Is e clas air leth a th’ annaibh. Chòrd e ruinn gu mòr a bhith còmhla riubh am bliadhna.  Feuch gum faic sibh a’ chruinneachadh mu dheireadh do C7 aig 11m an-diugh.  Deagh shamradh dhuibh, bithidh modhail, cùmaibh sàbhailte agus chi sinn sibh a-rithist, a’ mhòr chuid agaibh air ais aig TNP san Lùnasdal ann an C6!

We love you C5!  You’re a wonderful year group and we have absolutely loved being your teachers this year.  Remember to watch the final C7 assembly at 11am today.  Enjoy your summer, be good, be safe and we’ll see (almost all of you) back at TNP in C6 in August!

XXX