C6…The start of a great year!

Health and Well being

To start C6, we went for a friendship walk in the park and we talked about all of the things we did during lock down to help our mental health. We made posters for a school display to show ideas for helping mental health. We made our own C6 motto’s for the year, these were to help us to keep our principles throughout the year. Some examples of our personal motto’s are:

 • Look around and you will see kindness everywhere
 • Kindness can take over the world
 • Start a day with friendship
 • One smile can change someone’s day
 • Treasure your friendships or your time will be spent in darkness
 • Don’t be ashamed of your mistakes
 • Kindness = friendship = happiness

We have also made a class tree to help us to stick to the class rules and it was a fun way to remind us all of what we have agreed. Here are the class rules that we made:

 • Be Respectful
 • Be safe
 • Look after our things
 • Listen
 • Speak Gaelic
 • Be kind and helpful

Skills for life, creativity and work

Every Friday, all of C6 can do a special learning project, for example, last Friday, we had groups doing:

 • Coding
 • Planning Woodwork projects
 • Baking Brownies
 • Planning a play
 • Practising Football skills
 • Outdoor Learning
 • Building a roller coaster from K-nex
 • Dancing and skipping – teamwork and coordination

We also learned how to be safe and think about risk when we were using sharp knives and an oven to make pizzas as a class.

We have huge red jotters for using on a Friday where we can plan out what we are doing and write in what we have been learning.

STEAM

We have started to work on independent tasks and we tried building models out of pasta and blu tack. We have also combined maths, technology and art to create our own board games.

Eco Friendly

C6 are remembering to recycle what we can in our classroom. We are collecting plastic pots etc. for our junk modelling. As a class we are also trying hard not to waste any resources, e.g. putting pen lids and glue lids on and looking after the books in our class library. Some children have been thinking about trying to organise a litter pick in the park (this is tricky just now because of Covid).

Outdoor Learning

We have done a lot of activities to help us to get to know children in the other class.

Sports

In sports, we have been working on fitness. We tried a beep test and it was hard but mostly fun! We warmed up by jogging around a course of cones because we were learning about why warm ups and cool downs are important. We also played dodge ball. We had fitness stations and tried each of these exercises:

 • Tricep Dips
 • Shuttle runs
 • Mountain Climbers
 • Burpees
 • Squats
 • Lunges
 • Jumping Jacks
 • Wall sits

Fàilte gu ar bhlog!

Hallo!

An t-seachdain-sa, bha sinn gu math trang.

Rinn sinn ochd-chasach airson sealltainn na riaghaltan againn.


Rinn sinn plana airson an sgeulachd aig Meusaidh. Tha Meusaidh a’ dol dhan choille-uisge. ‘S e seo am proiseact ùr againn.

Chruthaich sinn pleana airson Meusaidh agus bha iad a’ sgeith anns an talla-spors.

CLICK HERE

Chuir sinn mentos ann an diet-coke gus bholcano a dhèanamh. Tha seo a’ sealltainn mar a tha e a’ faireachdainn nuair a tha sinn feargach.

Tìoraidh an-drasta.
Bho Clas 4G

 

 

Tha clas a h-aon purpaidh air a bhith ag obair trang | C1P have been working hard

Tha clas a h-aon air a bhith ag obair trang fad na seachdaine air àireamhachd.  Thòisich sinn pàtrain domino is àireamhan aithneachadh agus a’ cunntadh suas is sìos gu deich.  Abair gun do chòrd an t-òran seo riutha! : https://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo

C1 purpaidh have been working hard all week on their numerical skills.  We’ve been learning to recognise numerals and domino patters as well as counting up and down to ten in Gaelic.  This song has been a big hit with the class! https://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo 

C2O an t-seachdain seo (st 24mh den Lunasdal)

An t-seachdain seo, tha sinn air a bhith a’ fàs nas comhfhurtaile leis na clàr-ama ùr againn. Seo na rudan a bha an clas airson innse dhiubh mun t-seachdain seo.
“A h-uile latha, bidh sinn a’ tòiseachadh le fonaigs. Tha sinn air a bhith a’ dèanamh leabhar de na fuaimean again.”

“Tha sinn air a bhith a’ togail le blocaichean.”

a togail

“Chleachd sinn masgaichean airson dealbh-chluich a chur air adhart.”

a deanamh masgaichean

“Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu riaghailtean a’ chlas.”

riaghailtean na clas

“Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu àireamh ùr a h-uile latha.”

“Tha an ùine ciùil is ealain againn air còrdadh rinn.”

Bidh sinn a’ sgrìobhadh a’ bhloga gach seachdain aig àm bìdh Dihaoine againn. Deireadh-seachdain socair dhiubh, C2O, tha thu air a bhith ag obair cho cruaidh!

An t-seachdain seo ann an clas 1

An t-seachdain seo, bha Clas 1 ag ionnsachadh mu dheidhinn àireamhan agus a’ cunntadh aìreamhan agus dotagan.  
Chluich sinn geama a’ cleachdadh dìsnean gus am bi sinn a’ cunntadh agus ag aithneachadh pàtraidìsneanNuair a fhuair cuideigin na dìsnean, chunnt iad cia mheud dotag a bh’ ann.  
Auairsin, leum a h-uile duine air an t-sùimBha cho e spòrsail agus  chòrd e ris a h-uile duine 

C4S: 24.08.20  – 28.08.20

An t-seachdain seo, rinn sinn obair air cumaidhean 2sh. Dh’ionnsaich sinn mar a bhios sinn ag aithneachadh diofar cumaidhean. 

Leugh sinn “Meusaidh anns a’ choille-uisge” agus sgrìobh sinn stiùiridhean airson siubhal dhan Amason. ’S e coilltean-uisge an cuspair ùr againn.  

Airson slàinte agus sunnd, bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn rudan a tha gar dèanamh feargach. Rinn sinn dealbhan airson sealltainn ris a bhios sinne coltach nuair a tha sinn a’ faireachdainn feargach. Rinn sinn sileagan anns an do chuir sinn rudan a tha gar dèanamh feargach 

A bharrachd air sin, ghabh sinn pàirt ann an co-fharpais sgoile airson postairean làmh sgrìobhaidh a dhèanamh. Gheibh sinn fios an ath-sheachdain air cò bhuannaich bhon chlas againn 

Chòrd an t-seachdain seo rinn gu mòr 🙂

Seachdain a’ toiseachadh 24.08.20

Cànan

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith a’ toirt sùil air sgeulachdan traidiseanta. Choimhead sinn air an sgeulachd ‘Duais a’ Chait’ agus fad na seachdaine dh’atharraich sinn an sgeulachd le bhith a’ cur caractaran ris agus ag atharrachadh an deireadh.  Bha eisimpleirean fìor mhath againn is chaidh tòrr obair chruaidh a chuir a-steach do na sgeulachdan againn.

Matamataig

Bha sinn a’ coimhead air iomadachadh fada an t-seachdain seo. Thug sinn sùil mhionaideach air modh a’ cholbh (column method).  An ath sheachdain bidh sinn ag ionnsachadh mun dòigh clèithe (grid method).

Spòrs

Tha sinn a’ coimhead air fallaineachd agus obair-sgioba ann an spòrs an teirm seo.

Slàint’ is Sunnd

An t-seachdain sa chaidh choimhead sinn air am film ‘Inside Out’ agus an t-seachdain seo thòisich sinn a’ bruidhinn air na cuspairean san fhilm. Chruthaich sinn na teamplaidean againn fhèin de na tha gar dèanamh air leth bho dhaoine eile.

[C3S] S.T 24.08.20 | W.B. 24.08.20

Fàilte gu blog Clas 3S!

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn leabhraichean le Julia Donaldson.

Seo na caractaran bho ‘An Gruffalo’  a rinn sinn le nàdar:

Rinn sinn dealbh-chluich pupaidean  den sgeulachd ‘An Gruffalo’:

Chruthaich sinn Stiubh Gruffalo cuideachd:

A-nis tha sinn a’ leughadh ‘Leum Suas air an Sguaib’.

Tioraidh an dràst’.

Clas 3S

17-21mh den Lùnastal

Fàilte air ais!  Welcome back!

Tha sinn air bhiorain gu bheil sinn air ais san sgoil.  Tha na sgoilearan air a bhith gu math trang an t-seachdain seo le bhith ag obrachadh gu cruaidh air a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig a-rithist as dèidh còig miosan air falbh.

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag obrachadh cruaidh le bhith a’ bruidhinn mu dheidhinn ciamar a dhèilig sinn le Covid-19. Bhruidhinn sinn mu na diofar faireachdainn a bh’ againn.

Dh’obraich sinn air luach a rèir àite, cuir ris, thoir air falbh, uiread is roinneadh.  An ath sheachdain, tha sinn gu bhith a’ coimhead air uiread.

We are so happy to be back in school.  P7 have been working really hard this week on adjusting back into the Gaelic speaking classroom setting.

This week we have been speaking about how we felt during lockdown and  how everyone had different experiences during our time apart.  We watched the film ‘Inside Out’ and we will be looking at the themes raised in the film in HWB lessons in the weeks to come.

In Mathematics we revised our knowledge on place value and the four operations (+,-,x,/)

Have a lovely weekend.

 

A’ chiad seachdain slàn againn còmhla | Our first full week together

Tha tòrr spòrs air a bhith againn an t-seachdain seo!

We have had lots of fun this week!

Tha e air còrdadh rinn a bhith a’ leughadh leabhraichean.

We have enjoyed reading books.

Rinn sinn bataichean cunntaidh gus ar cuideachadh le bhith ag ionnsachadh na h-àireamhan againn sa Ghàidhlig. Tha sinn ag ionnsachadh cunntadh suas ri còig agus air ais a-rithist!

We made counting sticks to help us to learn our numbers in Gaelic.  We are learning to count up to five and back again!

Chleachd sinn aodach agus glaodh gus taisbeanadh plaide a dhèanamh airson ar balla.

We used fabric and glue to make a blanket display for our wall.

Anns an leasan PE againn chluich sinn geama solais trafaic agus bhruidhinn sinn mu bhith a’ dol tarsainn air an rathad gu sàbhailte.

In our PE lesson we played a traffic lights game and we talked about crossing the road safely.