An t-Seachdain Seo: 7mh den An t-Sultain

Tha sin air mios a-nis a chur seachad ann C2!

Bha an clas airson gum biodh fios agad gu bheil sinn air a bhith:

  • “aig obair le àireamhan”
  • “a’ cluich ann an taigh-cluiche”
  • “a’ sgrìobhadh”
  • “ag èisteachd ri sgeulachdan”
Seo baile-mòr Numicon 
Ag obair air na sgilean motor againn
A’ sgrìobhadh mu dhedhinn rudan a rinn sinn
Obair fonaigs