Clas 3S S.T 07.09.20 | W.B 07.09.20

Madainn mhath,

Leugh sinn an Fhaochag agus a’ Mhuc Mhara. Seall air na dealbhan alainn a pheant sinn.

Chluich sinn geamanan le cairtean airson ionnsachadh mu dheidhinn luach aite. Bha sinn a lorg na h-aireamhan as motha agus as lugha.

Tioraidh,

Clas 3S