Seachdainn Spòrsail

Matamataig

Ann an Matamataig bha sinn a cuir-ris le àireamhan mòra. Chleachd sinn na sgilean againn airson dublachach agus cuir-ris na ar cìnn. Bha sinn a cuir-ris le àireamhan suas gu 1000.

Ann am Matamataig Cìnn bha sinn ag obair air le clàr nan uireadan 5,6,agus 7 le geamannan.

Seo an lince ma tha sibh airson cluich aig an taigh:

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

Cànan

Bha sinn a’ dèanamh sgrìobhadh persanta an t-seachdain seo. Sgrìobh sinn mu ar deidhinn fhèin.

Bha sinn ag ath-innse na sguelachd mu dheidhinn an Rìgh Eachainn agus rinn sinn uile ad sgoinneil le briathrachas bhon stoiridh. Sgrìobh sinn sìos na faireachdainn a bha aig Rìgh Eachainn.

litreachadh clas 5 chilli grid

Chruthaich sinn caractar ùr airson na sguelachd cuideachd.

Bha sinn cuideachadh a’ litreachadh na facail cumanta.

Slàinte agus Sunnd

An t-seachdainn seo dh’ionnsaich sinn bho cheile!

Dh’ionnsaich diofar sgoilearan dhuinn mar a bhios sinn a’ dèanamh ‘fortune teller’, a’ cruthachadh mapa agus a’ dèanamh dealbhan de mhucan-mhara.

 

Ealain

Rinn sinn dealbhan le cearcaill ann an stiodhle Kandinsky.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *