C4B 07.09-11.09.20

An t-seachdain seo, dh’ionnsaich sinn mu bheathaichean na coille-uisge agus chruthaich sinn beathaichean ùra a bhiodh a’ fuireach an sin. Smaoinich sinn mu dheidhinn na a dh’itheadh iad, far am fuiricheadh iad agus dè na rudan a bhiodh gan cuideachadh a bhith beò san àrainn sin.

Thàinig A’ Bh-uas Fee a chèilidh oirnn an t-seachdain seo cuideachd. Bha sinn ag ionnsachadh mar a chleachdas sinn ar corp airson gluasaidean eadar-dhealaichte a dhèanamh. Bha tòrr spòrs againn còmhla rithe.

Tìoraidh an-drasta,

Clas 4B