C4B 14.09-18.09.20

Ann an C4B tha sinn a’ dèanamh practas air Faclan Cumanta 2 ann an Litreachadh an teirm seo. Tha sinn a’ fàs nas misneachaile leis na faclan sin. An t-seachdain seo bha sinn ag obair air na faclan: leam, a-mach, a’ cluich, agam agus aon.
 
 
Ann an cuspair, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a’ chuairt uisge.  Bhruidhinn sinn mu dheidhinn an turas aig uisge, bhon mhuir, suas do na sgòthan agus air ais dhan talamh. Rinn sinn cuairt-uisge airson a’ chlas le baga plastaig agus chunnaic sinn an deatachadh (evaporation) agus an co-dhlùthachadh (condensation).
 
Tìoraidh an-dràsta,
Clas 4B