Clas Uaine

Hàlo a h-uile Duine,

Tha an clas air a bhith ag ionnsachadh mu phàtranan domino agus pàtranan dot. Chleachd sinn na dìsnean mòra gus geama a chluich ann an spòrs gus ar n-ionnsachadh a chuideachadhAn t-seachdain seo bidh an clas ag ionnsachadh mun Fhoghar agus na h-atharrachaidhean a tha a’ tachairtBidh sinn a’ dèanamh barrachd obrach air pàtranan cunntaidh agus domino a‘ cleachdadh stuthan a tha rin lorg as t-fhoghair

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh mu bhith a’ cunntadh agus a’ cur àireamhan ann an òrdugh sinn geama a tha ceangailte an seo airson ar n-ionnsachadh a thoirt air adharthttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering

The class have been learning about domino patterns and dot patternsWe have been using a large dice duringP.E to help with the learningThis week the class will be learning about Autumn and the changes that occurWe will be doing more work on counting and domino patterns using material that can be found during Autumn

The class have also been learning about counting and sequencing numeralsWe will dogame that is linked here to help the learninghttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering