Ag ionnsachadh ann a Clas 5R s/t 14.9.20

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn luach a-rèir àite ann an ionnsachadh a-muigh an t-seachdain seo. Chleachd sinn bioran, clachan agus duileagan airson ar cuideachadh.

Cànan

Bha sinn a’ sgrìobhadh litir phearsanta gu caraid, ag innse dhaibh dè na rudan a tha eadar-dhealaitche mu dhèidhinn a bhith air ais anns an sgoil.

Sgrìobh sinn stòiridh  mu dheidhinn Seonaidh Sionnach agus Seòras Sleamhnan

Bha sinn ag ionnsachadh facail litreachaidh ùr:

 

Bha sinn ag èisteachd ri ceòl agus a’ sealltainn dè ar beachd air cò ris a bha e coltach ann am pàtaranan – bha e gu math spòrsail!

IMG_3198

IMG_E3196