C4B 12.10 – 16.10

An t-seachdain seo bha sinn ag obair air clàran uiread agus roinn. Rinn sinn plana àitichean suidhe a’ chlas còmhla agus bha tòrr spòrs againn. Dh’ionnsaigh sinn mu dheidhinn ceistean le còrr cuideachd.
Ann an spòrs, tha sinn ag ionnsachadh mu thìr-stiùireadh agus an t-seachdain seo rinn sinn dùbhlan ‘Pokemon GO’ san raon chluich.
Tha sinn an dòchas gum bi deagh shaor-làithean agaibhse uile.
Tìoraidh bho Clas 4B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *