C4B 28.09 – 02.10

An t-seachdain seo, sgrìobh sinn pàipear-naidheachd mu Goldilocks. Chuir sinn ceistean oirre mun latha a bh’ aice anns a’ choille.

 

Ann an cuspair, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn sreath-bìdh agus  rinn sinn dealbhan a’ sealltainn sreathan. Dhealbh sinn beathaich le beathaich eile na bheul! An uairsin dhealbh sinn beathaichean eile na bheul cuideachd! Seall air na dealbhan gu h-ìosal!
Dh’ionnsaich sinn cuideachd mu dheidhinn na daoine a tha a’ fuireach anns a’ choille-uisge. Dh’ionnsaich sinn gu bheul tòrr treubhan ann agus gu bheil iad ann an cunnart air sgàth ‘s gu bheil daoine a’ geàrradh sìos nan craobhan.
Tìoraidh,
Clas 4B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *