Clas 1U

Feasgar math dhuibh uile. Tha teirm uabhasach trang air a bhith aig Clas 1. Tha iad air mòran ionnsachadh thairis air na seachdainean, leithid a bhith a’ faighinn a-mach barrachd fiosrachaidh mun choimhearsnachd sgoile, a’ leasachadh fèin-sheasmhachd, ag ionnsachadh briathrachas Gàidhlig ùr, agus àireamhachd. Nuair a thilleas sinn dhasgoil, bidh sinn a’dèanamh cleasan spòrsail mu Oidhche Shamhna, bidh sinn a’ dèanamh an sgeulachd Seòmar air an t-Seòmar-cadail agus is e 9 ana bhios againn mar Àireamh na Seachdain.  

Saor-làithean sona dhuibhbhon tidsear agaibhMs Bennett 

Good afternoon everyoneClas 1 has had a very busy term one. They have learned a lot over the weekssuch as knowing more about their school communitydeveloping self-resiliancelearning lots of new Gàidhlig vocabularyand numeracyWhen we return to school we will be doing some fun activities about Halloweenwe will be doing the story Room on the Broom and our number of the week is 9.  

Have alovely mid termfrom you teacher, Ms Bennett 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *