C4S | 27.10.20 – 30.10.20 

Bha sinn a’ coimhead air daoine ainmeil dubha airson nach robh tòrr spèis ann airson daoine dubha. ’S e Mìos Eachdraidh Daoine Dubha a th’ ann.  

Rinn sinn ialtagan airson Oidhche ShamhnaChuir sinn aodach sònraichte oirnn airson Oidhche ShamhnaRinn sinn pàrtaidh airson Oidhche Shamhna agus choimhead sinn am film Hotel Transylvania 3.  

 Rinn sinn clàran urrad ann am matamataig. Rinn sinn mapa den chlas airson sealltainn far an robh a h-uile duine a’ suidhe.  

Rinn sinn practas airson ruith sponsair. Tha sinn airson airgead a thogail airson a’ charthannais MhicGilleMhaolain  

Leugh sinn an leabhar ‘My Many Coloured Days’ le Dr Seuss. Air an teirm seobidh sinn a’ smaoineachadh mu ar faireachdainnean 

Sgrìobh sinn am blog cuideachd. Abair seachdain trang 

Seallaibh air cuid den chlas agus na ialtagan a rinn sinn: