C2O An t-Seachdain Seo

Bha a’ chlas airson innse dhut gun robh sinn a’ dèanamh seo:

 • “Bha sinn a deanamh cuir ris”
 • “Bha sinn ag ionnsachadh mu dhedhinn tomaid”
An aite Matamataigs
 • “Ceangalan aireamh gu fichead agus gu ceathrad”
 • “duilleagan obrach matamataigs”
 • “sgriobhadh anns an jotters uaine againne.”
  “am pairt is fhearr leum bhon Coco”

  “Aig an deireadh sheachdain”
 • “Cuir sinn crioch air dealbhan mu dhedhinn Sikhism”

  An Khanda
 • “Bha sinn a ruith agus a sgriobhadh anns an aite cluich.

  Ag ionnsachadh mu dhedhinn Relay Races