C4B 9.11-13.11

An-diugh ‘s e latha sonraichte a th’ ann ann am Bun-sgoile Taobh na Pàirce air sgàth ‘s gu bheil sinn ag ràdh “Tìoraidh” ris a’ Bh-uas Wight. Tha sinn brònach gu bheil i a’ falbh ach tha sinn toilichte gum bi cothrom ùr aice san sgoil ùr aice. Tapadh leibh is tìoraidh!

Ann an matamataig, dh’ionnsaigh sinn mu bhloighean an t-seachdain seo agus chleachd sinn faclan mar cairteal, leth, treas, trì cairteil agus dà threas.

Ann an sgrìobhadh chruthaich sinn uile sgeulachdan mu dheidhinn Pudsey agus mar a bha e a’ cuideachadh daoine is beathaichean. Seo cuid de na sgeulachdan againn:

Tìoraidh bho Clas 4B