C4S | 16.11.20 – 20.11.20

Rinn sinn fonaigs bingo le A’ Bh-uas Ward.  

An-dè le a’ Bh-Uas Fee rinn sinn fuaimean mar ann an stoirm. Chunnaic sinn bhideo mu dheidhinn a’ dèanamh fuaimean.   

Thagh sinn obraichean airson an ruith sponsaraichte 

Leugh sinn ‘The Magic Finger’ le Roald DahlSgrìobh sinn sa Bheurla mu dheidhinn ar Magic Finger fhìn 

Rinn sinn obair a’ cunntadh bhuinn airgid agus sgrìobh sinn na freagairtean ann am bogsa.  

Bha sinn a’ dèanamh tìr-stiùireadh. Bha cònaichean san roinn cluiche agus rinn sinn mapa eadar na cònaichean  

Rinn sinn barrachd practas air ar clàran uireid  

Bha sinn a’ dèanamh bloighean. Bha sinn a’ sìmpleachadh bloighean. Bha sinn cuideachd a’ sgrìobhadh bloighean. Bha cearcallan ann agus bha sinn a’ cur dath air bloighean.  

Bha sinn a’ leughadh ‘James and the Giant Peach’ le Roald Dahl cuideachd le a’ Bh-Uas NicIlleDhuinn 

Bha balach sa chlas againn a’ falbh cuideachd, tha sinn gu math brònach🙁  

Sgriobh sinn am blog 😊