C4S | 23.11.20 – 27.11.20

Rinn sinn brataichean airson MacMhaoilein. Tha iad a’ dol a bhith ann am mìosachan 

Rinn sinn tìr-stiùireadh airson an turas mu dheireadh 

Dihaoinechuir sinn aodach tidseir oirnnChuir na tidsearan aodach sgoileir orra. Bha cothrom againn a’ teagasg rudeigin dhan chlasDh’ionnsaich sinn mar a  thu plèana paipeardealbh muc, òrain mu chearc, dealbh flùradealbh de Mrs Souter agus lùthcleasachd 

Rinn sinn airgead – chuir sinn sgilean ri chèile agus chuir sinn sgilean gu notaicheanRinn sinn bloighean a-rithist cuideachd.  

Sgrìobh sinn mu ar corragan sheunta 

Fhuair sinn PSA ur agus i snog. 

Mu dheireadh sgrìobh sinn am blog.