C7S Seachdain 23.11.20

Gaisgeach na Gàidhlig – Alasdair

Cànan

Bha tòrr spòrs againn ann an dràma  an t-seachdain seo nuair bha sinn ath chruthachadh dè bha air a bhith a’ tachairt anns na nobhailean leughaidh againn.  An ath sheachdain tha sinn gu bhith a’ coimhead air ciamar a bhios caractaran a’ cleachdadh na guthan aca ann an dràma.

Tha sinn air a bhith ag obrachadh air ar faclan cumanta an t-seachain seo cuideachd.  

Ann an leughadh tha sinn air a bhith a’ faighinn a-mach dè tha air a bhith a’ tachairt anns na nobhailean againn.  An ath sheachdain tha sinn gu bhith a’ leughadh dà chaibideil san clas.

Matamataig

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn ag obrachadh le deicheadan.  Tha sinn air a bhith a’ faicinn gu feum eòlas a bhith againn air ar clàran-uiread is ar sgilean roinneadh airson seo.

Pròiseact – Sàbhailteas Air Loidhne

Tha sinn air a bhith a’ bruidhinn gu dlùth mu dheidhinn dè cho sàbhailte ‘s a tha e nuair  tha sinn air loidhne. Dh’ ionnsaich sinn:

Cha bu chòir dhuinn a bhith a’ gabhail dealbhan no bhideothan gun cead dhaoine eile.

Cha bu chòir dhuinn a bhith a cur dealbhan air loidhne le bràiste ar sgoile san dealbh

Bu chòir na apps againn a bhith air prìobhaideach.

Cha bu chòir daoine fo aois 13 a bhith a’ cleachdadh na leanas:

  • Instagram
  • Twitter
  • TikTok
  • Snapchat
  • Tha What’s App airson daoine tha 16 +

 

 

ST 23.11.20

Feasgar math,

Seall na bha sinn a’ dèanamh an t-seachdain sa.

Litreachas

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn structar sgeulachdan. Leugh sinn Goldilocks agus ath-dh’ inns sinn an sgeulachd le bhith toiseachadh gach seantsans ann an doigh eadar-dhealaichte.  Chòrd na leabhraichean mòra rinn.

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn teaglachan àireamhan. Chluich sinn geama math le cairtean.

Rinn sinn dealbhan de cù, àradh, nathair agus sìthean eadar 1m agus 5m. Chleachd sinn maide meatair.

Cuspair

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Hinduthachd. Chruthaich sinn pàtran Rangoli agus rinn sinn pupaidean airson an sgeulachd Rama agus Sita a ath-dh’inns.

 

Eile

Bha tòrr tidsearan san chlas air Dihaoine! Thog sinn airgead airson ‘Macmillan Cancer Support’.

Clas 1 Uaine

An ath-sheachdain sa chlas, bidh sinn a’ tòiseachadh a’ bruidhinn mu ar cuirp agus ag ainmeachadh pàirtean den bhodhaig. Bidh sinn a’ bruidhinn cuideachd mu mar a tha sinn uile gun samhail agus eadar-dhealaichte bho chàich. Gheibh sibh briathrachas Ghàidhlig co-cheangailte ris a’ bhodhaig an seohttps://go-gaelic.scot/topics/10-the-body/   agus https://www.gaidhlig-nan-og.scot/am-bodhaig/  

Tha an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an t-seachdain seo, m agus n. Coimheadaidh sinn ri na faclan a tha a’ tòiseachadh leis na fuaimean sin agus mar a sgrìobhas tu an litir.  

Eisimpleirean de m; muc (pig) agus madadh-allaidh (wolf) 
Eisimpleirean de n; nighean (girl) agus norrag (nap)  

An ath-sheachdain, seallaidh sinn cuideachd air diofar rudan as urrainn dhuinn a dhèanamh ma tha sinn a’faireachdainn brònach, draghail, no iomagaineach. Bruidhnidh sinn mu bhith a’ cunntadh gu slaodach gu 10, a’ toirt a-steach ar anail gu domhainn, a’ gabhail norrag, a’ peantadh /dathadh, eacarsaich. Seo ceangal gu yoga ma tha thu airson beagan a dhèanamh aig an taigh; https://cosmickids.com/  

Deireadh seachdain math dhuibh.   Continue reading “Clas 1 Uaine”

[C2C – 2020.23.11] Diluain | Monday

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mun chreideamh nan Sikh. Bha an cuspair ùr agus inntinneach dhuinn.  Bhruidhinn sinn mu dhèidhinn na 5 K’an (kesh, kangha, kirpan, kaccha agus kara) agus carson a tha iad sònraichte ann an Sikheachas. Choimhead sinn air dealbhan de ghurdwaran agus an gurdwara às sònraichte san t-saoghal, An Teampall Òr ann am Punjab. Rinn sinn dealbhan anns a’ chlas den Teampall cuideachd. Dh’ionnsaich sinn tòrr mun chreideamh nan Sikh.

 

 

Rangoli

Dh’ionnsaich sinn beagan mu dheidhinn Hionduthachd. Chuala sinn mu dheidhinn Dibhali agus an sgeulachd ‘Rama agus Sita’. As deidh sin, rinn sinn pàtranan Rangloi le bhith a’ cleachdadh diofar stuthan a bh’ againn ‘s a’ chlas. Seall air cho math ‘s a tha iad!

Continue reading “Rangoli”

Saidheans 20.11.20

Air Dihaoine, rinn sinn Saidheans. Bha sinn a’ sabhaladh ugh fhad ‘s a bha e a’ tuiteam.

Bha tòrr beachdan sgoinneal againn. Rinn cuid parachutes agus rinn cuid eile heleacoptairean. Bha cuid de na buidhnean soirbheachail agus bha cuid nach robh. Bha dìreach 3 uighean (a-mach airson à 6) air fhàgail airson a’ bhracaist aig Miss Grant!

Leabhraichean

An t-seachdain seo, bha sinn a’ comharrachadh Seachdain Nan Leabhraichean anns an Sgoil-àraich. Tha  e air còrdadh rinn a bhith ag eisteachd ri tòrr stoiridhean leinn fhèin agus còmhla ri chèile. Rinn cuid againn ‘comharran-leabhair’ snog airson a thoirt dhachaigh.

This week we have been celebrating Book Week in Sgoil-àraich. We have enjoyed listening to lots of stories as well as reading books on our own and to each other. Some of us made lovely bookmarks to take home.

ST 23.11.20

Airson a-màireach, rinn sinn landyards airson a bhith nar tidsearan. ‘S e sinne na tidsearan a-màireach!

Rinn sinn na dealbhan airson na mìosachain.

Tha sinn a’ leughadh dà leabhar an-dràsta- The Magic Finger agus Danny the Champion of the World.

Bha sinn a’ tìr-stiùireadh.

Bha buth-obrach Na h-Ealain Chruthachail againn le Miss Fee.

Bha dà sàr-sgrìobhadair againn! ‘B iad Ailis agus Leo. Seall na sgeulachdan aca.

Tha Isla na Gaisgeach na Gàidhlig- ‘s math a rinn thu Isla!

 

C5D- Slàinte is sunnd

Take a moment

In C5D  pupils discussed different ways to cope during challenging times. We collected some ideas and strategies from pupils to try when a challenging situation arises.

Our activity for this week was ‘Find ONE new thing’. We went outdoors and paid attention to the wider environment. What ONE new thing did you notice? Exploring the playground and finding ONE new thing was good fun.