C4B 7.12 – 11.12

An t-seachdain seo, thòisich sinn rudeigin ùr. Bidh sinn a’ gabhail mionaid airson àm socair gach latha gus àm calma a bhith againn ron Nollaig.
Diardaoin, chaidh sinn a-mach dhan phàirc airson ruith airson Macmillan Cancer Support. Ruith sinn 2.2km ann an 20 mionaid agus bha tòrr spòrs againn – ach bha sinn sgìth as a dhèidh.
Ann an litearrachd, leugh sinn an leabhar “Preusant Harvey Slumgfenburger” agus sgrìobh sinn dealbhan-cluiche ceangailte ris an teacsa.
Tìoraidh an-dràsta bho,
Clas 4B