ST 14.12.20 Nollaig Chridheil bho C3S

Feasgar math,

Litreachas

Seall air ar faclan cumata gleansach!

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dealbhan co-chothromachd. Dh’ fheuch sinn dealbhan de bodaich aran-cridhe co chothromachd a dhèanamh agus chleachd sinn cumaidhean airson ar dealbhan fhèin a chruthachadh.

Ealain

Rinn  sinn Rudolph, Bodach na Nollaig agus bodach sneachd  le sèinichean-pàipear.

Seall air na sgeudaichean-uinneag àlainn a rinn sinn cuideachd.

Eile

Dh’fheuch sinn beagan “ioga”.

Chòrd am panto rinn gu mòr.

Abair gu robh pàrtaidh math againn air Diluain.

Nollaig Chridheil bho Clas 3S!