Clas 1 Gorm 01.02.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Halò Clas Gorm. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Tha mi’n dòchas gun robh ceann na seachdain snog agaibh uile. ’S e Diluain a th’ann an-diugh agus tha mi a’ coimhead air adhart ris na seiseanan beò air Teams. Chì mi a dh’aithghearr sibh!

Hello Class Gorm. How are you all today? I hope that you all had a nice weekend. It is Monday and I am looking forward to the live sessions on Teams. See you soon!

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

Clas 3 01.02.21 Diluain | Monday

Madainn mhath Clas 3,

Seo an obair agaibh airson an t-sheacdhain. Here is your work for the week, and literacy and numeracy tasks for the day.

Litearrachd

see other post

Matamataig

Clas 3 Numeracy Diluain 01.02.21

Cliath Ionnsachaidh

01.02.21 C3 Cliath Ionnsachaidh

TnP Art Week 4 P3 P4 Matisse

Clas 3 Viking Jewellery IDL

Latha math dhuibh,

A’ Bh-Uas Buxton & A’ Bh-Uas Stone

C5 01.02.21

Weekly Grid

Cliath -Ionnsachaidh. Weekly grid 01.02.21

Fajitas le glasraich

Greenpeace Art Competition

Art from Miss Burrows – Matisse – Paper Images

Maths – Feedback task 

Numeracy grid C5 Mon 1st Feb

Chilli 1 9 fact_family_multiplication_division

Chilli 2

Chilli 3

Literacy-  Feedback task

1 chilli -Use this Example article.  to help you fill the blanks Template .

2 chilli – Use your plan from last week to help you complete this Template

3 chilli – Use your plan from last week to help you complete this Template.   and add an Additonal page 1   or.  Additional page 2

C7 Diluain 01.02.21 | Monday 01.02.21

Teachdaireachd an Latha

‘S e Seachdain Slàinte Inntinn na Cloinne a th’ ann. Tha an leabhar seo agam agus is toil leam na diofar abairtean a chì thu na bhroinn.

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse: Amazon.co.uk: Charlie Mackesy: 9781529105100: Books

Monday’s Quote

Stuart Palma (he/him) 💙 on Twitter: "It's #TimetoTalk day, by @TimetoChange. 'Asking for help isn't giving up...it's refusing to give up.' - @charliemackesy https://t.co/1hJFKEAU4I… https://t.co/7qxEBMF1Xf"

Cànan

Literacy 01.02

01.02 Fact or Opinion

Chilli 1 Sorting fact and opinion

Chilli 2 Fact and Opinion

Chilli 3 Fact and Opinion

Gnìomhan Litreachaidh

Matamataig

C7 Maths Diluain 01.02.21 (1)

Cliath Ionnsachaidh

CLIATH-IONNSACHAIDH-AN-DACHAIGH-HOME-LEARNING-GRID C7 01.02.21 (1)

Ealain

TnP Art Week 4 P6 P7 Observational Drawing C7

 

 

Sgoil-Àraich Bhideo Làitheil.

Madainn Mhath,

Seo a’ Bh-uas Givan a’ dèanamh bhidio làitheil a’ dol thairis air làithean na seachdain agus an sìde.

https://youtu.be/QJexaWiVS1c

Tha sinn an dòchas gun chòrd na dèanadasan nan eòin anns a’ ghriod ionnsachaidh  dhuibh uile. 

Griod ionnsachaidh – 1.02.21

Le dùrachd,

Sgioba na Sgoil-Àraich.


Good Morning,

Here is our daily video from Mrs Givan, where she goes over the days of the week and the weather.

https://youtu.be/QJexaWiVS1c

Hope you enjoy all the bird activities in our grid. 

Learning Grid – 1.02.21

Regards,

Sgioba na Sgoil-Àraich.