Clas 1 Gorm  14.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Madainn mhath Clas Gorm. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Tha mi air ais anns a’ ghàrradh an-diugh. Tha mi a’ seinn òran agus a’ cunntadh air adhart bho 0 – 20 agus air ais.

Good morning Clas Gorm. How are you all today? I’m back in the garden. I am singing and counting forward from 0 – 20 and back.

 

Mar sin leibh.  Bye for now.

Le dùrachdan,

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *