Diardaoin Bhideo Làitheil | Thursday Daily Video 14.01

Madainn mhath a h-uile duine!

Good morning everyone!

Abair seachdain neònach a tha air a bhith. Tha mi airson a ràdh ‘s math a rinn sibh uile (agus dha na h-inbhich agaibh) airson a bhith a’ dèanamh ur dìcheall le obair na sgoile againn an t-seachdain seo. Cùm a ‘dol!

What a strange week it has been.  I want say well done to you all (and to your grown ups) for doing your best with our school work this week.  Keep going!

Tha mi an dòchas gun còrd a’ bhidio agad an-diugh 🙂

I hope you enjoy your video today 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *