Fàilte Air Ais

Bha e cho math a bhith air ais anns an Sgoil-àraich a’ rithist comhla ri na caraidean againn. Bha tòrr spòrs againn a’ cluich anns a’ ghàrradh agus anns an rùm cluich.

It was great to be back among our friends in Sgoil-àraich this week and we had lots of fun in the garden and playroom.