Clas Uaine

Halo a h-uile duine,  tha mi an dòchas gun robh deagh shaor-làithean agaibh uile.  Bha e math an clas fhaicinn san sgoil an t-seachdain seo. Gus an teirm ùr fhaighinn a dhol,  bidh an clas ag ionnsachadh na faclan cumanta ann an Gàidhlig. An t-seachdain seo,  dh’ionnsaich iad na faclan, mi, mise, is, seo agus an ath-sheachdain,  ionnsaichidh iad na faclan ag, mo, na, an, am, mar. 
Ma tha thu airson na faclan seo a dhèanamh aig an taigh, coimhead gu mionaideach air a’ chiad fuaim den fhacal, agus leig leotha ciad litir an fhacail aithneachadh.
Ionnsaichidh an clas cuideachd mar a nì thu sgaradh eadar na diofar fhaclan ann an seantans, is e seo rudeigin is urrainn dhut a dhèanamh aig àm sgeulachd.
Ann an àireamhachd,  tha an clas ag ionnsachadh mu airgead agus luach gach bonn, ag amas air na buinn, 1sg, 2sg, 5sg agus 10sg ionnsachadh.
Tha an clas cuideachd ag ionnsachadh àireamhan a chomharrachadh air thuaiream bho 0 gu 30.
Tha mi an dòchas gum bi deireadh-sheachdain snog agaibh.

Hello everyone I hope you all had a lovely break it was lovely to see the class in school this weekTo start the new term the class will be learning the common words in Gàidhlig. This week they learned the words, mi, mise, is, seo agus and next week they will learn the words ag, mo, na, an, am, mar. If you would like to do these words at home focus on the initial sound of the word, and let them identify the initial letter of the word.  The class will also learn how to disguises different words, letters and space in a sentence, this is something that you can do during story time.  In numeracy the class are learning about money and value of each coinsfocusing on the coins, 1sg, 2sg, 5sand 10sg.  The class are also learning to identify numerals at random to 30.  hope you have a nice weekend