Clas 1 U

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Bidh an clas a’ tòiseachadh air sgeulachd ùr an t-seachdain seo, ‘s e sin Goldilocks agus na trì mathain. Tha sinn cuideachd ag obrachadh fhathast air fuaimean a chur còmhla gus faclan a dhèanamh. Mar eisimpleir, tha C A T còmhla a’ dèanamh am facal cat. 

Tha sinn a’ dèanamh seo le faclan aig a bheil trì litrichean. Ionnsaichidh an clas cuideachd dà dhiagraf ùr ao agus dh. Seo bhideothan snog a tha gan mìneachadh; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2  

Ann an àireamhachd, tha an clas air crìoch a chur air ionnsachadh mu airgead agus ionnsaichidh iad a-nis mu dheidhinn tomhas. Ionnsaichidh iad mar a bhios iad a’ tomhas le bhith a’ cleachdadh stuthan mar ciùban agus lego. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-sheachdain snog agaibh. 🙂  Continue reading “Clas 1 U”

ST 25.05.21

Tha tidsear ùr againn, Miss Drysdale! Cuideachd, tha mascot ùr againn leis an t-ainm Patrick.

Rinn sinn tomhas anns an raon-chluiche.

Chluich sinn Quidditch leis an snitch,

Rinn sinn plana airson an crè againn,

Sgrìobh sinn sgeulachdan Beurla. Chan urrainn dhuinn càil eile a ràdh, ach gun d’fhuair A Bh-Uas NicPhàil agus Dr Jones na peansailean aca air ais…

Rinn sinn saidheans.

An t-seachdainn-sa chaidh, chuir sinn cress.

Mu dheireadh, fhuair sinn pen pals ann an Leòdhas! Tha sinn a’ sgrìobhadh litreachan air-ais dhaibh.

Clas Uaine

Tha seachdain thrang eile air a bhith aig C1 an t-seachdain seo, le tòrr ionnsachadh spòrsail. Chòrd e gu mòr ris a’ chlas a bhith ag ionnsachadh mu bheathaichean mara an t-seachdain seo. Rinn iad dealbhan àlainn a’ cleachdadh pasgain ola agus peant pùdar.
Tha e air còrdadh riutha a bhith ag ionnsachadh na diagrafan ch agus mh.
Seo bhideo snog a tha a’ mìneachadh nan diagrafan sin; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

An ath-sheachdain, ann an litearrachd, bidh an clas a’ tòiseachadh ag ionnsachadh mar a leughas iad faclan connrag, fuaimreag, connrag agus tòisichidh iad a’ measgachadh fuaimean gus faclan ùra a leughadh.

Ann an àireamhachd, ionnsaichidh an clas mar a chuireas tu àireamhan air loidhne-àireimh agus mar a chanas iad dè na h-àireamhan a tha air an còmhdachadh. Seo deagh ghoireas airson seo ma tha thu airson a dhèanamh aig an taigh; https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/

Deireadh sheachdain math dhuibh 😊

Continue reading “Clas Uaine”

C5- Español – La familia

En la clase de español estamos aprendiendo sobre la familia.

Mamá o madre o mami

Papá o padre o papi

Hermano/ hermana

Abuelo / abuela

Tío/ tía

Los alumnos de clase 5 elaboraron unas fantásticas familias de papel. Enhorabuena clase 5!