ST 25.05.21

Tha tidsear ùr againn, Miss Drysdale! Cuideachd, tha mascot ùr againn leis an t-ainm Patrick.

Rinn sinn tomhas anns an raon-chluiche.

Chluich sinn Quidditch leis an snitch,

Rinn sinn plana airson an crè againn,

Sgrìobh sinn sgeulachdan Beurla. Chan urrainn dhuinn càil eile a ràdh, ach gun d’fhuair A Bh-Uas NicPhàil agus Dr Jones na peansailean aca air ais…

Rinn sinn saidheans.

An t-seachdainn-sa chaidh, chuir sinn cress.

Mu dheireadh, fhuair sinn pen pals ann an Leòdhas! Tha sinn a’ sgrìobhadh litreachan air-ais dhaibh.