Clas Uaine

Bha seachdain àlainn aig a ’chlas agus bha e math am faicinn às deidh na saor-làithean. An ath sheachdain ann an ath sheachdain ann am P1 Bidh sinn ag ionnsachadh mu chumaidhean 2D. Coimheadaidh sinn air cearcall nan cumaidheantriantanceàrnag agus ceart-cheàrnach. Seo cuid de na vidoes mu chumaidhean;https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-ceart-chearnach 

Is e 10 an àireamh againn den t-seachdain seo Ann an litearrachd bidh an clas ag ionnsachadh aibideil Gàidhlig agus  fhuaim ùrIonnsaichidh iad am fuaim a agus o 

Seo beagan eisimpleirean de dh ’fhaclan a tha a’ tòiseachadh leis an fhuaim a; ad (hat), aran (aran) agus ailinnich (ailbhean) Seo beagan eisimpleirean de dh ’fhaclan a tha a’ tòiseachadh le fuaim o; faire (ochd), orains (orange), craiceann-casan (octopus), ola (oil). 

Seo cuid de bhideothan snog mu dheidhinn a agus o; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 Tha an clas fhathast a ’leughadh an sgeulachd Leum suas air an sguaib  

Deireadh seachdain math agad 😊 

The class had a lovely week and it was nice to see them after the holidays

Next week in Next week in P1. We will be learning about 2D shapesWe will look at the shapes circletrianglesquare and rectangle Here are some vidoes about shapes 

Our number of the week this week is 10 . In literacy the class will be learning the Gàidhlig alphabet and two new sounds. They will learn the sound and o . Here are some examples of words that start with the sound aad (hat), aran (breadand ailbhean (elephant) Here are some examples of words that start with the sound oochd (eight), orains (orange), ochd-casan (octopus), ola (oil).  Here are some nice videos about and ohttps://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 The class are still reading the story Leum suas air an sguaib  

Have a lovely weekend 😊