Clas 1 Uaine

An t-seachdain seo dh ’ionnsaich an clas mu dheidhinn rudan co-cheangailte ri Alba airson cuimhne a chumail air Latha Chill Rìmhinn a’ tighinn suas. Dh ’ionnsaich sinn mu dheidhinn dannsa Gàidhealach a rinn sinn ann am PE, dh’ ionnsaich sinn mu phàtrain tarten, agus cuideachd dè am biadh agus na deochan a tha co-cheangailte ri Alba. 

 

Ann an litearrachd ionnsaichidh an clas dà fhuaimneachadh ùr; n agus r. Coimheadaidh sinn ri na tha faclan a ’tòiseachadh leis na fuaimean sin agus mar a chuireas tu an litir. 

Eisimpleirean de nnighean (girl) agus norrag (nap)  

Eisimpleirean de rròs (rose) agus rathad (road) 

Seo cuid de bhideothan mu na fuaimean sin; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

Tha an clas cuideachd a ’leughadh agus ag ionnsachadh mu Sgeulachd na Nollaige  

Ann an àireamhachd bidh an clas ag ionnsachadh mu chumaidhean 3D. Na cumaidhean; ciùb (cube), ciùbaid (cuboid), còn (cone), cruinne (sphere), siolandair (cylinder) pioramaid (pyrmid) and priosm (prism). 

  

Seo cuid de bhideothan snog airson ath-bhreithneachadh a dhèanamh air na sgoilearan ag ionnsachadh mu chumaidhean 2D;https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-ceart-chearnach 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearnag 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearcall 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-triantan 

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh mu dheidhinn an Holiday Hanukkah. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agad 😊 

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 5R Reading books week beginning 29 November 2021

Week beginning 29 Nov 2021

In Clas 5R Gàidhlig reading will be done on Monday or Tuesday with books sent home by Tuesday.  Reading will also be heard on Friday.  Please make sure that your child brings their reading book to school every day in their schoolbag.  We are working on encouraging Gàidhlig speaking confidence to support and develop reading fluency and expression.  The reading groups have changed slightly with an emphasis on challenging the comprehension skills of the more fluent readers.  These groups will move through the Storyworld ‘Bridges’ texts at a pace that reflects and develops their comprehension skills.  I will make every effort to make sure children are comfortable with their progression and will review groups again if necessary.  Please email the me via the school office if you would like to discuss your child’s Gàidhlig reading progress.

Each week children will also be offered the opportunity to take a short Gàidhlig novel home for reading for pleasure.  These novels do not have online soundfiles.

The reading books for each group with suggested pages for reading at home are listed below.  The Soundfiles for each of the reading books below are available at Gaelic4parents website.

https://www.gaelic4parents.com/maoilios/read-aloud

Gàidhlig Reading: Week 7 beginning 30.11.21

B1: Raghnall Reubaire a’ cumail sùbailte

30.11.21       d.(page)2 gu 5

01.12.21       d.6 gu 9

02.12.21       d.10 gu 12

B2: An trì-mheurach seunta.

30.11.21       d.(page)2 gu 6

01.12.21       d.7 gu 11

02.12.21       d.12 gu 16

B3: Sìm – an Lorg-phoileas as Fheàrr

30.11.21       d.(page)2 gu 12

01.12.21       d.13 gu 20

02.12.21       d.21 gu 32

B4: Stoirm aig Muir (This will be read over 2 weeks with comprehension activities)

30.11.21       d.(page)2 gu 11

01.12.21       d.12 gu 16

02.12.21       d.17 gu 21

26.11.21 C1P

An t-seachdain rinn sinn na fuaimean ‘m’ agus ‘g’ le faclan mar gobhar agus muc.

Mar phàirt den chuspair againn ‘Fèisean’ bha sinn ag ionnsachadh ma dheidhinn Latha Naomh Anndra a bhios ann Dimàirt, b’ e caraid Ìosa a bh’ ann.  Dh’fheuch sinn an tartan againn fhèin a dhèanamh, abair pàtran!

Tha sinn deiseil le cumaidhean 2sh a-nis mar sin dh’ionnsaich sinn mu Kandinksy agus rinn sinn na cearcaill againn fhèin, dè ur beachd?  Abair gu bheil an ‘Kindinsky’ againn a’ coimhead math!  Ni sinn a-nis cumaidhean 3sh!

This week we wrapped up our shape learning by looking at the work of artist Kandinksy, we did rather a good job didn’t we?  In Fonaigs we did the sounds m agus g.  As part of our work on our current topic Fèisean [festivals] we learnt about St Andrew’s Day which will be on Tuesday.  We learned that he was a friend of Jesus.  We had a go at making our own tartan by weaving our own pattern.