26.11.21 C1P

An t-seachdain rinn sinn na fuaimean ‘m’ agus ‘g’ le faclan mar gobhar agus muc.

Mar phàirt den chuspair againn ‘Fèisean’ bha sinn ag ionnsachadh ma dheidhinn Latha Naomh Anndra a bhios ann Dimàirt, b’ e caraid Ìosa a bh’ ann.  Dh’fheuch sinn an tartan againn fhèin a dhèanamh, abair pàtran!

Tha sinn deiseil le cumaidhean 2sh a-nis mar sin dh’ionnsaich sinn mu Kandinksy agus rinn sinn na cearcaill againn fhèin, dè ur beachd?  Abair gu bheil an ‘Kindinsky’ againn a’ coimhead math!  Ni sinn a-nis cumaidhean 3sh!

This week we wrapped up our shape learning by looking at the work of artist Kandinksy, we did rather a good job didn’t we?  In Fonaigs we did the sounds m agus g.  As part of our work on our current topic Fèisean [festivals] we learnt about St Andrew’s Day which will be on Tuesday.  We learned that he was a friend of Jesus.  We had a go at making our own tartan by weaving our own pattern.