C1P 29.10.21

Tha sinne air a bhith uabhasach trang an t-seachdain ged as e seachdain goirid a bh’ ann, abair gun robh e eagalach!

Is e Fèisean air cuspair an-dràsta.  Dh’ionnsaich a’ chlas tòrr ma dheidhinn oidhche Shamhna is an-diugh bha sinn ‘guising’ anns a’ chlas – ag innse fealla-dha is a’ seinn òran agus fhuair sinn orainsearan!  Tron t-seachdain chruthaich iad peapagan sònraichte agus a-muigh an-dè chruinnich iad duilleagan a pheant iad geal gus taibhsean a chrochdadh sa chlas!

Ann an litricheas tha sinn air a bhith a’ leughadh an leabhar ‘Leum Suas air an Sguaib’ ma dheidhinn Lìosaidh a’ bhana-bhuideachd chòir agus dh’ionnsaich iad a’ chiad fhuaim aca – c!  Tha sinn eòlach air tòrr fhaclan a tha a’ tòiseachadh le c c c – cuilean, cù, ceann, cèic, casan is mar sin air adhart.

Ann am matamataig thoisich sinn a’ chuspair ùr againn cumaidhean 2sh.  Is urrainn dhuinn na feartan aithneachadh, an ainmeachadh is patrain a chruthachadh.   Seall air an obair sgoinneil again, abair gu bheil e a’ còrdadh ruinn.

 

We’ve had a spooky week in C1P learning all about Oidhche Shamhna for our festivals topic.  We made pumpkins, painted spooky ghost leaves and we learnt songs to perform while guising as you’ll have heard on our Learning Journals.

In literacy we’ve been reading ‘Leum Suas air an Sguaib’ agus we learnt all about the litir ‘c’ this week.  We know many C words such as cuilean, cù, ceann, cèic is casan.

In maths we began our new topic on shape,  we’ve had a lovely time recognising the properties of 2D shape, sorting and creating patterns with them.