ST 22.11.21

Hallo a h-uile duine!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn bloighean agus airgead ann am matamataigs. Rinn sinn sgrìobhadh agus leughadh ann am Beurla co-cheangailte ris an leabhar ‘The Magic Finger’.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Hannukah agus chruthaich sinn Menorah. Seall am fear breàgha a rinn Felix:

Tha sinn a cur air dòigh tachartasan airson airgead a thogail airson Mhic a’ Mhaoilean. Rinn sinn postairean airson ‘Latha Aodach-oidhche’ a tha a’ dol a bhith againn an ath sheachdain.

Mu dheireadh, seall am bhidio a rinn sinn airson COP26!

Gasigeadh na Gàidhlig – Evie

Tìoraidh!