Clas 1 Purpaidh 03.12.21

An t-seachdain tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu chumaidhean 3 sheallach.  Tha sinn air a bhith a’ cluich leotha agus gan aithneachadh agus gan ainmeachadh.  An-diugh bha sinn a-muigh anns an roan-chluich a’ feuchdainn an lorg.  Chunnaic sinn an t-uamhas de shiolandairean ach cha do lorg sinn fiù’s aon chòn!

Ann am fonaigs, rinn sinn an fhuaim ‘r’, chòrd sin riutha gu mòr!

Nas inntinniche buileach, thòisich sinn a’ deasachadh airson na Nollaige.  Chruthaich sinn sìthichean Nollaige airson an doras spaideil Nollaige againn agus an-diugh thaghail sinn air Craobh Nollaige na sgoile agus Mìosachan Aidmhein na sgoile.

 

This week we have been learning about 3D shapes.  We’ve been identifying their features and playing with them in the tough tray.  Today we worked outside in the playground recognising and naming them in our environment. We found lots of cylinders, cubes, cuboids, a couple of spheres and even one pyramid but we didn’t manage to spot any cones or prisms.

We learnt about the sound ‘r’ this week and had lots of fun practising to write it.

Most excitingly this week we’ve been ready for Nollaig – Christmas by creating a special Christmas themed door and visiting the school Christmas tree and advent calendar.