C1P 21.01.22

Abair seachdain spòrsail air a bhith againn le bhith a’ cruthachadh slime sa chlas!  Diardaoin thàinig banaltraman gus ar fiaclan a sgrùdadh.  Thòisich sinn air a’ chuspair ùr againn cuideachd – drochaidean!

We’ve had a fun week making slime in the tough tray!  On Thursday nurses came in to exam our teeth.  Also this week we chose our new topic – bridges!