Seachdain 17.1.21

Seachdain trang eile deiseil ann an C4G!

Leigh sinn an sgeulachd ‘Na Trì Gobhar Gruamach’ agus sgrìobh sinn aithris eucorach mu dheidhinn na thachair anns an sgeulachd.

An uair sin, chruthaich sinn drochaidean airson na gobhair a-mach às an stuth anns a chlas. Seal cho cruthachail ‘s a bha sinn!

Tha an cuspair ùr againn Saidheans agus dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn luchd-saidheans ainmeal, Alexander Fleming. Sgrìobh sinn trì ceistean a bhiodh sinn a’ faighneachd air Fleming ma bha e fhathast beò.

Sin e an-dràsta!

C1P 21.01.22

Abair seachdain spòrsail air a bhith againn le bhith a’ cruthachadh slime sa chlas!  Diardaoin thàinig banaltraman gus ar fiaclan a sgrùdadh.  Thòisich sinn air a’ chuspair ùr againn cuideachd – drochaidean!

We’ve had a fun week making slime in the tough tray!  On Thursday nurses came in to exam our teeth.  Also this week we chose our new topic – bridges!