Clas 1 Uaine

Bha deagh thìde aig a’ chlas an t-seachdain-sa a’ rannsachadh diofar fheachdan agus rinn iad ealain marmor àlainn cuideachd.Chòrd an clas cuideachd ri geama còdaidh a chluich a chuidich leotha cuimhneachadh air cànan stiùiridh. Seo an ceangal airson a’ gheama ma tha thu airson a dhèanamh aig an taigh; https://www.mathplayground.com/code_builder.html 

An t-seachdain sa anns an sgoil bidh an clas a’ tòiseachadh air stroy ùr leis an ainm Isean Drisean a tha ag amas air seagal. 

Ionnsaichidh an clas dà fhuaim ùr cuideachd, t agus p 

Seo eisimpleir de ttùr (tower) and trì (three)  

Seo eisimpleir de ppurpaidh (purple) agus put (push).  

Ionnsaichidh an clas cuideachd mar a chomharraicheas iad co-chothromachd san àrainneachd aca.  

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain 😊  

Continue reading “Clas 1 Uaine”