ST 25.4.22

Fàilte air ais!

Tha seachdain trang air a bhith againn. Ann am matamataig, dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith a’ cruinneachadh àireamhan. Cuideachd, chùm sinn oirnn a’ tomhas. Chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche airson tomhas agus cuideachd dh’obraich sinn air cudam.

Ann an litearrachd, dh’ionnsaich sinn mar a chleachdas sinn faclair. Cuideachd rinn sinn practas air ar faclan cumanta.

Ann an cuspair, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Caisteal Dhùn Èideann agus an uair sin cruthaich sinn caistealan. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn an neach-ealain, Rob Hain. Rinn sinn dealbhan anns an stoidhle aige. Seall na rinn sinn.

Rinn sinn practas air ar òran agus bardachd airson a’ Mhòid. Chluich Mrs Moore an fhidheal dhuinn.

Mu dheireadh rinn sinn gymnastics ann an spòrs. Seall na sgilean againn!

IMG_2752

Tìoraidh an-dràsta!

C1P 29.04.22

Abair seachdain air ais air a bhith againn, is sinne cho toilichte a bhith còmhla a-rithist.  Thòisich sinn cuspairean ùra – is e airgeaed a’ chuspair ùr matamagaig againn is dh’ionnsaich sinn an-diugh ma dheidhin 1sg, 2sg, 5sg agus 10sg.  Thòisich sinn cuspair ùr againn Fàs.  Chuir sinn sìol ann an ùir agus tha sìol cress againn a’ fàs cuideachd.  Abair spòrs air a bhith ann gan sgrùdadh fo phrosbaig.  Na b’ fheàrr buileach chaidh sinn a-mach dhan phàirc an-dè sa ghrian gus rudan beò a’ fàs aithneachadh.  Cho sònraichte math!

C1p have a wonderful week playing together after our holidays.  Excitingly we’ve begun several new topics – we began learning about money today, recognising coins and on Wednesday we began our new topic on plants and growth.  The children are absolutely loving looking at cress seeds germinating under a magnifying class and we all got a shot of planting a need in soil this week.  Best of all we took a trip in the sunshine yesterday to the park to spot all the new life growing.

Mòd Ionadail Dhùn Èideann 2022

The deadline for entry is this Friday! Entry to  Mod competitions costs £2. You can enter via this link to the Edinburgh Mod website. There, you will find the entry forms under the tab ‘HYBRID MOD 2022’. You will need to download the entry form to fill it in.

The competition numbers can be found in the syllabus. If you are entering competitions we haven’t been learning in class you will need to find the details there. The pieces we have been learning in class are

  • Poetry Recitation, Botannan Dearg aig Mairi, competition number J13
  • Solo Singing Mixed, Mo Chorragan, competition number J01 .

Both the Poetry and the Solo competitions are in-person and will take place on Friday 27th & Saturday 28th May 2022 at Morningside United Church, 15 Chamberlain Road, Edinburgh EH10 4DH.