C1P 6.5.22

Seachdain goirid ach spòrsail air a bhith againn. Rinn a’ chlas maistreadh is dh’ith iad dobhrach a dh’fhàs sinn le ìm a chruthaich iad air arain-coirce.


a bharrachd air a sin dh’obraich sinn air faclan cumanta – ag, an, am, mar, na, mo agus sgrìobh sinn àireamhan.