C1P 20.05.21

Seachdain mhath air a bhith againn. Tha ar lusan a’ fàs anns a’ chlas agus tha sinn air a bhith trang cuideachd.

Ann am matamataig bha sinn a’ cruthachadh buidheanan co-ionnan agus a’ cunntadh a h-uile dàrna àireamh. Le topaig tha sinn a’ cleachdadh diofar bhuinn-airgid gus rudan a cheannach.

Cluich aig an taigh cuideachd: https://www.topmarks.co.uk/money/toy-shop-money

 

Digital Learning Week Scotland 11th-17th May

 

National Digital Learning Week is a week-long event run by Education Scotland. Throughout the week pupils were encouraged to use digital technology during their lessons and when sharing their learning.  Here’s just a selection of work some classes of how some classes have used technology in their lessons.