[C3/2 – 26.06.20] Deireadh na bliadhna | End of the year

Madainn mhath! | Good morning!

An-diugh ‘s e Dihaoine an 26mh latha den Ògmhios a th’ ann agus ‘s e an latha mu dheireadh ann an C3/2. | Today is Friday, the 26th of June and it is our last day in C3/2.

Tha sinn a-nis air 186 làithean a chur seachad am bliadhna ann an Clas 3/2. | Today is our 186th day in Clas 3/2.

Continue reading “[C3/2 – 26.06.20] Deireadh na bliadhna | End of the year”

[C4/3 – 18.06.20] Fàilte gu C4/3!

Fàilte gu C4/3!

Seo bhidio beag bhuamsa | Here is a wee hello video from me:

Chì sibh rudan gu h-ìosal dh’fhaodadh sibh a dhèanamh airson eadar-gluasad agus bruidhnnidh sinn mun deidhinn nuair a bhios sinn le chèile as deidh na saor-làithean.

There are some activities below (and a couple of other videos to watch) for you to try as part of out transition. We will talk about how we all got on and share our ideas when we’re back in school after the holidays.

Gabhaibh spòrs,

Miss Bloomer

 

Transition activities: Fàilte gu C4-3

Sgeulachd rium: https://youtu.be/d4OizGE1nOM

Seall a-steach anns a’ bhogsa sonraichte agam: https://youtu.be/scVUPCztED8