Clas 1 Uaine

Latha math dhuibh uile. Tha soar-làithean na Nollaig a’ teannadh orinn agus mar sin, bidh sinn ag ionnsachadh briathrachas Nollaig ùra; https://www.gaidhlig-nan-og.scot/en/christmas/

Ann an àireamhachd, ‘s e 15 àireamh na seachdain. Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh a bhith a’ cunntadh le loidhne-àireimh agus aithneachadh àireamhan a tha falaichte. Cuidichidh an ceangal seo sibh le bhith ag ionnsachadh aig an taigh; https://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=NumberLinev5

Tha an ceangal seo aig ìre rud beag nas àirde;  https://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/37/placing_numbers_on_a_number_line

Tha sinn cuideachd ag ionnsachadh mu dheidhin cruth dùbalite, mar eisimplier,  1+1=2, 2+2=4 agus mar sin air adhart suas gu 10.

Tha mi an dòchas gum bi deireadh sheachdain mhath agaibh Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

An ath-sheachdain sa chlas, bidh sinn a’ tòiseachadh a’ bruidhinn mu ar cuirp agus ag ainmeachadh pàirtean den bhodhaig. Bidh sinn a’ bruidhinn cuideachd mu mar a tha sinn uile gun samhail agus eadar-dhealaichte bho chàich. Gheibh sibh briathrachas Ghàidhlig co-cheangailte ris a’ bhodhaig an seohttps://go-gaelic.scot/topics/10-the-body/   agus https://www.gaidhlig-nan-og.scot/am-bodhaig/  

Tha an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an t-seachdain seo, m agus n. Coimheadaidh sinn ri na faclan a tha a’ tòiseachadh leis na fuaimean sin agus mar a sgrìobhas tu an litir.  

Eisimpleirean de m; muc (pig) agus madadh-allaidh (wolf) 
Eisimpleirean de n; nighean (girl) agus norrag (nap)  

An ath-sheachdain, seallaidh sinn cuideachd air diofar rudan as urrainn dhuinn a dhèanamh ma tha sinn a’faireachdainn brònach, draghail, no iomagaineach. Bruidhnidh sinn mu bhith a’ cunntadh gu slaodach gu 10, a’ toirt a-steach ar anail gu domhainn, a’ gabhail norrag, a’ peantadh /dathadh, eacarsaich. Seo ceangal gu yoga ma tha thu airson beagan a dhèanamh aig an taigh; https://cosmickids.com/  

Deireadh seachdain math dhuibh.   Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

An ath-sheachdain sa chlas bidh iad ag ionnsachadh mu phàtrain, agus mar a nì iad am pàtran fhèin. Cuidichidh an ceangal seo leis an ionnsachadh aca; https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns

Ann an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh cunntadh cruinneachadh de chunntairean còmhla. Cuidichidh an ceangal seo leis an ionnsachadh aca; https://www.topmarks.co.uk/maths-games/mental-maths-train  agus https://www.topmarks.co.uk/addition/robot-addition
Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an t-seachdain seo, d agus g
Eisimpleirean de d; doras (door) agus dealbh (picture)
Eisimpleirean de g; gorm (blue) agus geama (game)
Tha an ceangal seo a’ sealltainn bhidio de na fuaimean a tha sinn a’ dèanamh sa chlas;https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1 Uaine

Chòrd e ris a chlas a bhith ag ionnsachadh mu dhiofar fhèisean agus mu fhèis Diwali. Is toil leotha sgeulachd Rama agus Sita agus tha sinn uile ag aontachadh nach e caractar builleach snog a th’ ann an Ravana san sgulachd. Nì sinn barrachd mu na caractaran agus na feartan aca an ath sheachdain. Bidh sinn cuideachd a’dèanamh barrachd mu Diwali an ath sheachdain. An ath sheachdain sa chlas bidh iad ag ionnsachadh mu phàtran, mar a dh’aithnicheas tu pàtran agus mar a chumas iad pàtran. Cuidichidh an ceangal seo leis an ionnsachadh aca;https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns  

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an t-seachdain seo, ò agus ò (tha aon air a ghairm nas fhaide na am fear eile).   
Eisimpleirean de ò; òl (drink) agus bòrd (table).   
Eisimpleirean de ò; cò (who) and bò (cow)  

Tha an ceangal seo a’ sealltainn bhidio de na fuaimean a tha sinn a’ dèanamh sa chlas; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas Uaine

Tha e air còrdadh ris a’ chlas a bith dèanamh fonaigs an t-seahdain seo agus a bhith ag ionnsachadh barrachd mu na fuaimean sa Ghàidhlig.  An ath sheachdain bidh sinn ag obair air na fuaimean o agus à. Seo eisimpleir dedh’fhaclan le o – ochd (eight) agus orains (orange). Seoeisimpleir de dh’fhaclan  à – àrd (tall) and snàmh (swim).  

Tha an fuaim à a’ dèanamh fuaim fhada.  

An ath sheachdain, bidh sinn ag ionnsachadh mu dhiofar chreideamhan agus mu fhèis Dawali. Thèid seo a chomharrachadh air 14 Samhain. 
Bidh an clas a’ dèanamh sgeulachd ùr le fòcas air Dawali air a bheil Rama agus Sita.  Seo  bhidio snog a’mìneachadh sgeulachd Rama agus Sita;  Continue reading “Clas Uaine”

Clas 1 Uaine

Tha seachdain air leth mhath air a bhith aig a’ chlas air ais sasgoil. Air Dihaoine, bha tòrr spòrs aca a’ comharrachadh Oidhche Shamhna agus a’ dèanamh ceàirdean Oidhche Shamhna.  

An ath sheachdain, bidh sinn a’ coimhead a-rithist air an sgeulachd Leum Suas air an Sguaib, gheibhear bhidio den sgeulachd air a leughadh an seo;https://www.youtube.com/watch?v=0EA-Xa2KS-o&t=3s  

Bidh an clas cuideachd a’ tòiseachadh ag ionnsachadh fonaigs Ghàidhlig agus mar a chuireas iad litrichean gu ceart. Bidh sinn a’ dèanamh an fhuaim, c agus a an t-seachdain seo. Dèan cinnteach gun toir thu sùil air post-phàrantan airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn seo agus tha ceanglaichean feumail rim faighinn an sin cuideachd. Bheir an ceangal seo bhidiothan dhut mu na fuaimean cuideachd;

 https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2   Continue reading “Clas 1 Uaine”

Clas 1U

Feasgar math dhuibh uile. Tha teirm uabhasach trang air a bhith aig Clas 1. Tha iad air mòran ionnsachadh thairis air na seachdainean, leithid a bhith a’ faighinn a-mach barrachd fiosrachaidh mun choimhearsnachd sgoile, a’ leasachadh fèin-sheasmhachd, ag ionnsachadh briathrachas Gàidhlig ùr, agus àireamhachd. Nuair a thilleas sinn dhasgoil, bidh sinn a’dèanamh cleasan spòrsail mu Oidhche Shamhna, bidh sinn a’ dèanamh an sgeulachd Seòmar air an t-Seòmar-cadail agus is e 9 ana bhios againn mar Àireamh na Seachdain.  

Saor-làithean sona dhuibhbhon tidsear agaibhMs Bennett  Continue reading “Clas 1U”

Clas Uaine

An t-seachdain seo san sgoil, rinn sinn an sgeulachd Isean Drisean agus bhruidhinn sinn mu bhith  a’cleachdadh fhaclan le fuaimean a tha coltach agus mara dh’aithnicheas sinn iad. Bha an clas cuideachd  

a’ feuchainn ri faclan fuadain a dhèanamh an àrd leis na h-aon fuaimean ris na h-ainmean aca.    

An athsheachdain, bidh sinn a’ dèanamh barrachd le faclan comhardaidh, a’ cleachdadh rannan sgoil- araich bhon leabhar Ronn Chloinne rin Seinn. Air a’ cheangal seo, tha am faidhle fuaime nam mhaith leibh cuid de rannan sgoil-àraich a dhèanamh aig an taigh; https://seosibh.storlann.co.uk/thigachluich/ Continue reading “Clas Uaine”

Clas Uaine

An ath sheachdain ann an C1 bidh sinn ag ionnsachadh mu chumaidhean 2D. Coimheadaidh  sinn air cearcalltriantancreàrnag agus ceart-cheàrnachSeo cuid de bhideothan mu chumaidhean; https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-ceart-chearnach 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearnag 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-cearcall 

https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-cumaidhean-triantan 

‘S e 7 àireamh na seachdain  

Tha sinn a’ tòiseachadh sgeulachd ùr air a bheil Isean Drisean a gheibh thu an-seo; http://sgeulachdan.scot/  

Tha an sgeulachd seo na sgeulachd mhath airson faclan a bhios a’ dèanamh rann a thuigsinn.  Continue reading “Clas Uaine”

Clas Uaine

Hàlo a h-uile Duine,

Tha an clas air a bhith ag ionnsachadh mu phàtranan domino agus pàtranan dot. Chleachd sinn na dìsnean mòra gus geama a chluich ann an spòrs gus ar n-ionnsachadh a chuideachadhAn t-seachdain seo bidh an clas ag ionnsachadh mun Fhoghar agus na h-atharrachaidhean a tha a’ tachairtBidh sinn a’ dèanamh barrachd obrach air pàtranan cunntaidh agus domino a‘ cleachdadh stuthan a tha rin lorg as t-fhoghair

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh mu bhith a’ cunntadh agus a’ cur àireamhan ann an òrdugh sinn geama a tha ceangailte an seo airson ar n-ionnsachadh a thoirt air adharthttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering

The class have been learning about domino patterns and dot patternsWe have been using a large dice duringP.E to help with the learningThis week the class will be learning about Autumn and the changes that occurWe will be doing more work on counting and domino patterns using material that can be found during Autumn

The class have also been learning about counting and sequencing numeralsWe will dogame that is linked here to help the learninghttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering