Hàlo a h-uile

Bha e uabhasach snog an clas fhaicinn a’ tilleadh don sgoil an t-seachdain seo. Cha robh e fada gus an robh a h-uile duine stòlda, toilichte air ais a’ cluich le an caraidean. Dh’ionnsaich an clas na fonaigs r, s, f agus i. Leugh sinn cuideachd an sgeulachd ‘Seoc agus a phonair’ a chòrd riutha. Ann an àireamhachd, dh’ionnsaich sinn barrachd mu chànan suidheachaidh agus mar a dh’fhaodadh sinn cunntadh air adhart bho ghrunn. An ath sheachdain, ionnsaichidh an clas dà fhuaim ùr, ì agus l. Ionnsaichidh iad mu na faclan anns a bheil na fuaimean sin.   

Mar eisimpleir; ìm (ìm) agus tì (tì) Mar eisimpleir; loilidh (lolly) agus lampa (lampa)  

An ath sheachdain, ionnsaichidh sinn cuideachd mu bhith a’ cur dà chruinneachadh de chunntairean còmhla, cànan stiùiridh agus s e àireamh na seachdain 17.   

Deireadh seachdainmath dhut.

Continue reading “Hàlo a h-uile”

Clas 1 Uaine

Hàlo clas Uaine. Ciamar a tha sibh? Dè an latha a th ann an-duigh? ’S e diluain a th ann an-duigh.
Tha mi an dòchas gum bi latha math agad 😊

Hello clas Uaine. How are you? What day is it today? It is Monday today. I hope you have a good day. 😊

Clas Uaine

Hàlo clas Uaine. Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. An dè rinn mi cèic banana agus seoclaid. An do rinn sibh cèic no aran? Mar sin leibh an-drasta!

Hello clas Uaine. I hope you are well. Yesterday I made banana and chocolate cake. Have you made cake or bead? Good bye for now!!!