Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

[C3/2 – 27.03.20] Dihaoine!

Feasgar math! Good afternoon!

An-diugh ‘s e Dihaoine, an 27mh latha den Mhàirt a th’ ann.

Today is Friday the 27th of March.

Tha sinn a-nis air 136 làithean a chur seachad am-bliadhna ann an Clas 3/2.

It is our 136th day in Clas 3/2

Tha mi cho toilichte feasgar an-diugh as dèidh an t-seachdain traing a tha air a bhith againn ann an C3/2. Fhuair mi cuid dealbhan an-diugh cuideachd den obair air leth a tha sibh air a bhith a dhèanamh. Seall air seo!!

I am very happy this afternoon because after the busy week we have had, I got some pictures of the wonderful work you’ve been doing today. Look at these!! Continue reading “[C3/2 – 27.03.20] Dihaoine!”