C3 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20

Fàilte air ais C3!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 2a agus leis an digraf rr an t-seachdain seo.

Welcome back C3! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 2a and with the digraph rr this week.

Continue reading “C3 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20”