[C2D 03.04.20] Obair a’ chlas

Abair nach robh sibh trang C2D.  Taing dhan a h-uile duine a dh’obraich cho cruaidh an t-seachdain seo.  Here are pictures of some of the things children in the class did this week at home.

Deagh shaor-làithean dhuibh uile!   Chi sinn sibh a-rithist air 21ad den Ghiblean!

I hope everyone has a lovely holiday!

a’ Bh-uas NicDhùghaill

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

[C2D 30.03.20] Diluain | [C2D 30.03.20] Monday

Halo agus fàilte air ais! Tha mi an dòchas gun robh deagh dheireadh sheachdain agaibh uile. Abair gun robh mise trang! Chaidh mi airson cuairt shuas cnoc agus rinn mi cèic seoclaid blasta. Tha mi an dòchas gu bheil sibh uile deiseil airson ionnsachadh spòrsail an t-seachdain seo.

Is e Diluain an 30mh den Mhàrt a th’ ann an-diugh. Ciamar a tha an t-sìde?

Gu h-ìosal gheibh thu Clàr Ionnsachaidh na seachdain agus litearrachd agus àireamhachd airson lath’ an-diugh còmhla ris na Powerpoints. Tha mi a’ smaoineachadh gun còrd am Powerpoint Bhictorianach riubh, tha e glè inntinneach. Continue reading “[C2D 30.03.20] Diluain | [C2D 30.03.20] Monday”