C4D – Gaelic Reading

Pupils in C4D buddied up with pupils in C5. Together they   practised reading their Gaelic books. It was a very exciting experience to get to know their new buddies!

C4D- Fonaics na Beurla

Tha C4D air a bhith ag ionnsachadh foniacs na Beurla còmhla ris a Bhean Uasal Young.

“Tha ionnsachadh fonaics spòrsail or bidh sinn a’ dèanamh cumaidhean airson gach litir agus fuam, agus bidh sinn a’ cluich ‘Tha Sìm ag radh’

C4D – Sgrìobhadh Notaichean agus Prìomh Fhacail

Ann an C4D tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhitheas sinn a’ sgrìobhadh notaichean fhad ‘s a tha sinn ag èisteachd ri sgeulachd, agus a bhith a’ sgrìobhadh sios na prìomh fhacail. Rinn sgoilearan C4D obair mhath le bhith a togail às am fiosrachaidh cudromach, agus a bhith a’ sgrìobhadh agus ag èisteachd ag an aon àm. ‘S math a rinn sibh C4D!

 

C4 English Phonics

This week C4 will  begin learning English phonics.  This will be in addition to their ongoing Gaelic literacy lessons.  Like most other City of Edinburgh schools, here at Bun-sgoil Taobh na Pàirce, we use the Read Write Inc Phonics programme.

Please find below a link to the parent information regarding this programme.

https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/

This is for your information only.  Should you have any questions, then please get in touch with Laura Young, the Learning Support teacher, who is supporting the delivery of this programme to all C4 learners.