Scottish Parliament Visits C6G

Yesterday, the Outreach Education Manager from the Scottish Parliament came to visit us. She told us all about how the Scottish Parliament works. We also held a quiz testing us about what is reserved by Westminster, such as foreign affairs, and what is devolved for Holyrood, such as the NHS. We also answered questions on a little keypad called a clickapad.

After that, the real fun began. Each table was a party, who would appoint a leader. The names of the parties, in alphabetical order are: Animal Welfare, Computer, Music, Save the Earth, School and Sporty. When every party had a leader, all the leaders would come up in front of the class and read out their manifesto. After that, the entire class held an election. After the visitor revealed the results we held a debate with a Presiding Officer. We debated a bill on whether all new cars in Scotland should be electric. The bill passed with a large majority.

In all, the entire class learned a lot about how democracy works and it was a very good lesson.

C6G

Obair-dachaigh Teirm 3

Obair-dachaigh/Homework

In the third term we are working on finding information in texts and we would like children to come to school with one piece of news they have heard or read.  They will present this piece of news to the class each Monday afternoon.  In class we will be working on note taking and developing our Gaelic oral skills.

 

First Lego League Competiton

On Wednesday 11th of December, our Lego League Team (P6&P7) took part in the First Lego League competition at Edinburgh College. After several months of hard work at school to prepare for the competition, they were ready to meet other teams from Edinburgh.
The program of the day was very busy with 3 robot games, the presentation of an original project, an interview about their core value and a presentation of the design of their robot and code. The start of the day was very stressful with a very disappointing score on the first robot run, but the team managed to practice again and focus for the next two rounds. They ended up at the second place after their third round.

Some images from this last round can be viewed here:

Because the day wasn’t only about programming a robot, we had to wait until the closing ceremony to know about the winners of the day. It turns out that our team won the Core Values award which we are very proud of as it celebrates how much team work we have put in this project. Even more exciting, we also got the second slot for the Scottish Final that will take place in Perth on the 29th of February. Did we mention that the Scottish Finale is just one step away from the International Final in the United States?

First Lego League

Picture 1 of 7

Well, needless to say, we all had a very good day at Edinburgh College and we are ready to show our best in Perth!

“Watching all the other teams competing was very fun. It was interesting to see what other ideas people would have.”

“My best moment today was when we got second after our third game. All went really well with that last round!”

“I was relieved to see that the third team did not score enough to get in second place. Soooo much stress!”

“I was actually very happy to take part to the competition and be part of the team. We did some very good teamwork today and cheering up was a great part of the event.”

“Playing take together as a group during breaks showed me that we were a real team. I really enjoyed being part of it.”

A’ Chòmhrachadh Diwali ann an C6G

Air Diardaoin agus Dihaoine ann an C6G bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn agus a’ cruthachadh pàtrain Rangoli.

 

‘S e Diwali am blidhna ùr aig na Hinduthan. Cuideachd bidh na Sikhichean, daoine bho an chreideamh Jain, agus cuid de Bhudaich dha chòmhrachadh. Is e fèis Innseanach a th’ ann a tha a’ còmhrachadh am buaidh a th’ aig mathas thar an uilc.

 

Bidh Hinduthan (is eile) a’ glanadh na taighean aca fad trì làithean agus gan sgeadachadh le pàtrain Rangoli. A’ bharrachd air a sin bidh daoine a’ lasadh coinnealan, ag ithe dinnear agus suiteas sònraichte còmhla agus gu tric bidh cleasan-teine ann!

 

Seo cuid de na pàtrain Rangoli a rinn sinn!

C6G Rangoli Patterns

Seachdain Spòrsail aig Clas 6G

Ann an Gàidhlig agus litearrachd bha sinn a’ cur dath air na faclan cumanta.

Seo dealbhan:

 

Tha clàr-ama ùr againn cuideachd:

 

 

 

 

 

Air Dihaoine bha dà chluicheadair ball-coise bho sgioba nam ban aig Hibs a’ cèilidh air an sgoil!

Bha an t-seachdain seo cho spòrsail!

 

Cruthan Craicte C6G!

An t-seachdain seo, tha sinn air a bhith a’cruthachadh cruthan cruthachail.  Chleachd sinn teip agus sràbhan.  Bha sinn a’ faireachdainn cruthachail agus pròiseil.  A-nis tha fios againn air taobhan, oirean, puingean agus aodannan air na cruthan. Tha ciùban, ciùbachan agus pioramaidan ann.  Seall air an obair chruaidh againn!

 

Air Diardaoin bha sinn a’ dèanamh dreach de chomic agus bha sinn a’ dèanamh mapa-eanchainn mu dheidhinn Uilleam Againne (Oor Wullie sa Ghàidhlig) agus an ath sheachdain bidh sinn a’ dealbhadh comic dhuinn fhèin.

Cuideachd, air Diardaoin, chaidh sinn a dh’fhaicinn dealbh-chluich mu dheidhinn ath-cuairteachadh.  Bha e gu math èibhinn!

Alba Àlainn

An t-seachdain seo, bha sinn ag obair air cuspair ùr Alba Àlainn.  Tha sinn an dòchas gum bi e inntinneach air sgàths gun robh e spòrsail aig an toiseach.  Rinn sinn dealabhan is chuir sinn iad air a’ bhalla!

Seo an dealbh!