C7’s Week

Numeracy and Maths – BODMAS

This week we have been learning about BODMAS and how it works. We learned that there are rules for the order that we work out a number sentence in if there are more than one operation. For example if there is adding and multiplying in the same number sentence, we need to do the multiplying first.

BODMAS stands for:

Brackets

Operations

Division

Multiplying

Adding

Subtracting

BODMAS gives us the order that we have to answer mixed number sentences in.

Here’s an example:

2 x 2 + 10 x (18 – 4)²

2 x 2 + 10 x 14²

2 x 2 + 10 x 196

4 + 1960 = 1964

 

Pupil Voice

Today, we have been planning ideas for what we can do for our skills for life and creativity lessons on a Friday. Some of our ideas are:

  • Book Club
  • Lego
  • Chess Club
  • Sewing
  • School Newspaper
  • Knitting
  • Drama
  • Running Club
  • Cooking

Turas Sgoile Clas 7

Fàilte gu Clas 7!

Seo a’ chiad phost againn airson na bliadhna agus abair topaig a tha againn! Ar turas sgoile gu Loidse a’ Ghlinne Mhòir.  Bha làithean air leth againn agus tha sinn an dòchas gun do chòrd e ris a’ chloinn.  Bha sinn uile gu math sgìth an-raoir. 

Seo beagan dhealbhan a chaidh an togail airson blasad beag a thoirt dhuibh de na bha sinn ris feadh na seachdain; bidh barrachd againn feasgar Diciadain aig an fheasgar fàilteachaidh – ‘Coinnich ris an tidsear’.  Bidh barrachd fiosrachaidh againn an uairsin cuideachd a thaobh clàr-ama agus mar a tha ar làithean ag obrachadh.

 

A’ Bh. Uas. NicIlleDhuinn, A’ Bh. Uas. Hoy & A’ Bh. Uas.Charnley